Flera debattinlägg med Svenska Logopedförbundet, Afasiförbundet och lokala afasiföreningar som avsändare har publicerats i dagarna med anledning av Socialstyrelsens nya nationella riktlinjer "Vård vid stroke" .  I riktlinjerna finns för första gången…
Continue Reading