Utvärdering av PACT-programmet

P4 Blekinge:

Alla barn i Blekinge födda 2017 och framåt kommer att få en bok med medföljande tips om hur man läser för sitt barn. Bokgåvan delas ut i samband med åttamånadersbesökt i barnhälsovården (BHV). Detta är ett resultat av ett samarbete mellan BHV, logopeder och biblioteksutvecklare och planen är att fortsätta med fler insatser kring språkstimulans.

 

– Vi vill hitta strukturer som håller över tid och hur vi kan utbilda varandra. Logopederna har jättemycket kunskap, vi funderar på hur biblioteken kan medverka vid exempelvis föräldragrupper och så har vi barnhälsovården som träffar nästan alla familjer, de träffar 98-99 procent av alla barn, säger Sara Wijk, verksamhetsutvecklare på Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg.