Tag archives for intervention

Kompetensutveckling

Evidensbaserad språklig intervention: Vilka ger vi intervention?

Förra veckan drog vi igång inläggsserien om evidensbaserad språklig intervention med ett inlägg om vad evidensbaserade beslut innebär. Den här veckan ska vi titta lite vidare på vilka vi ger språklig intervention. Språklig utveckling i förskoleåldern kan vara väldigt instabil. Många sena talare och barn med expressiva svårigheter kommer ikapp…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Evidensbaserad språklig intervention: Vad innebär evidensbaserade beslut?

Enligt Patientsäkerhetslagen (2010:659) ska hälso- och sjukvårdspersonalen "utföra sitt arbete i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet. En patient ska ges sakkunnig och omsorgsfull hälso- och sjukvård som uppfyller dessa krav." (kap. 6, 1 §). Vård som ges ska så långt det är möjligt vara evidensbaserad. Men vad innebär egentligen evidensbaserade beslut?…
Läs mer...

Språkutveckling som folkhälsofråga?

I en nyligen publicerad rapport på Early Intervention Foundation skriver James Law, Jenna Charlton och Kirsten Asmussen om språk som en indikator på barns välbefinnande. Författarna poängterar att den tidiga språkutvecklingen påverkar många aspekter av utveckling, bland annat genom att bidra till att hantera och kommunicera känslor, att etablera och upprätthålla…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Preprint-artikel om intervention vid språkstörning!

Susan Ebbels, Elspeth McCartney, Vicky Slonims, Julie Dockrell och Courtenay Norbury publicerar en preliminär version av en artikel om evidens för behandlingseffektivitet vid språkstörning på olika nivåer i den så kallade response-to-intervention-modellen (RTI). Kortfattat kan RTI beskrivas som att ju större behov ett barn har, desto mer specialiserad och individualiserad…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Att hjälpa barn som har lässvårigheter

Science of Learning:  I artikeln Helping children with reading difficulties: some things we have learned so far, skriver McArthur och Castles bland annat att fem procent av barn har omfattande och långvariga lässvårigheter. Sådana svårigheter är förknippade med en mängd negativa konsekvenser som skolproblem, ökad självmordsrisk, ökad risk för kriminalitet…
Läs mer...

Lyssna, förstå och lära i tid del 7

Olof Sandgren summerade forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. När och hur ska intervention ges för att ge maximal utdelning? När ska intervention ges? En slutsats som kanske provocerade många gällde tidig screening för språksvårigheter. Screeningar fångar upp många falska positiva, dvs barn som inte har svårigheter faller ut…
Läs mer...

Lyssna, förstå och lära i tid del 4

Symposiet Lyssna, förstå och lära tid gick av stapeln i Lund den 25 augusti. Tack vare medel från Kronprinsessan Victorias stiftelse kunde ett stort auditorium ta del av föreläsningar från svenska och internationella forskare.  Bland de kortare dragningarna fanns bland andra Janne von Koss Torkildsen och Kristina Borgström. Torkildsen är…
Läs mer...

Färsk forskning: Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients

Return of Voice for Ventilated Tracheostomy Patients in ICU: A Randomized Controlled Trial of Early-Targeted Intervention Freeman-Sanderson, Amy L. BachApplSc; Togher, Leanne PhD; Elkins, Mark R. PhD; Phipps, Paul R. PhD Färsk RCT-studie visar goda resultat av tidig intervention och ingen ökad risk för komplikationer med in-line-talventil vid mekanisk ventilering…
Läs mer...