Tag archives for kommunikativ delaktighet

Fackligt

Läs Logopeden!

Nu finns senaste numret av Logopeden tillgängligt i elektroniskt format. Läs bland annat om påbörjat konsensus- och riktlinjearbete inom dyskalkyli och dysfagi, vad du tjänar på kollektivavtal och om forskning från några av de senast disputerade logopederna. En del prenumeranter har drabbats av ett feltryck, hör gärna av er till…
Läs mer...

Hälsolitteracitet – en kommunikativ utmaning

Socialmedicinsk tidskrift: Hälsolitteracitet innebär förmågan att få tag på, förstå, kommunicera, värdera och använda sig av hälsoinformation och är en förutsättning för patienters delaktighet i sin vård. Hur patienter använder hälsoinformation påverkas till stor del av hälso- och sjukvårdens förmåga att kommunicera och att ge information som är lättförståelig, inkluderande…
Läs mer...

Utvärdera kommunikativ delaktighet hos förskolebarn

I en färsk studie i Journal of Speech, Language and Hearing Research (e-publicerad men ej i tryckt version än!) har Sandra Neumann med kollegor undersökt validitet och reliabilitet i instrumentet FOCUS-G, en auktoriserad översättning av ett befintligt engelskspråkigt verktyg för att mäta kommunikativ delaktighet hos förskolebarn. Föräldrar till barn med typisk språkutveckling respektive…
Läs mer...

Ny avhandling om kommunikativ delaktighet hos unga efter hjärnskada

: dags igen för en logoped att disputera! Idag försvarar Åsa Fyrberg, logoped och doktorand i kognitionsvetenskap, sin avhandling, där hon har undersökt olika metoder för hur föräldrar och vårdpersonal kan bedöma hur dessa ungdomar kan delta i vardagssamtal trots svårigheter att kommunicera.  För att förstå metoderna studerade Åsa Fyrberg över…
Läs mer...