Tag archives for konsensus

Kompetensutveckling

Sista chansen att ladda ner artiklar från temanummer om språkstörning gratis!

Ni har väl inte missat att den vetenskapliga tidsskriften The Journal of Child Psychology and Psychiatry har ett specialnummer på temat Developmental Language Disorder? Artiklarna går att laddas ner gratis resten av oktober! Perfekt att använda till journal clubs på arbetsplatser och i nätverk.   Läs till exempel om: Subgroups in language…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Evidensbaserad språklig intervention: Bedömning

Efter de inledande blogginläggen om vad evidensbaserade beslut innebär, vilka vi ger intervention och vad syftet med intervention kan vara så har det blivit dags att gå in på själva interventionsgången i blogginläggsserien om evidensbaserad språklig intervention.   Lite kort går det att säga att den här figuren illustrerar de tre…
Läs mer...

EDIT: Riktlinjearbetet gällande språkstörning

Är du logoped och arbetar med språkstörning hos barn och ungdom? Då har du intressant läsning framför dig! Nu finns sammanfattning av de båda CATALISE-artiklarna samt en ny svensk magisteruppsats om svenska logopeders uppfattningar om kriterier för språkstörning. Länkar på Logopedförbundets hemsida! Tidigare blogginlägg som relaterar till CATALISE Slofs handbok…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Bloggtips om ny språkstörningsterminologi

Professor Courtenay Frazier Norbury skriver mycket informativt och lättillgängligt om Developmental Language Disorder - den nya benämningen på språkstörning i den engelskspråkiga världen. Länk till blogginlägget Vi har tidigare skrivit om det internationella konsensusarbetet CATALISE. En annan gigant med en läsvärd blogg är Dorothy Bishop! Det svenska konsensusarbetet fortskrider! Logga in…
Läs mer...

Bishop bloggar om språkstörning

Professor Dorothy Bishop bloggade nyligen om varför så många unga forskare är intresserade av autismspektrumtillstånd jämfört med hur många som väljer att inrikta sig på språkstörning? Bishop har tidigare skrivit om att oproportionerliga mängder forskningsmedel går till autismrelaterad forskning jämfört med forskning om språkstörning. "Finding ways to understand and eventually ameliorate…
Läs mer...

Färsk artikel om konsensus kring språkstörning

Vi har tidigare tipsat om en open access-artikel om konsensusarbete kring kriterier för språkstörning och nu är man färdig med fas två, som fokuserar på terminologi, ett preprint finns tillgängligt via länken. Bishop, Snowling, Thomson & Greenhalgh: CATALISE: a multinational and multidisciplinary Delphi consensus study of problems with language development. Phase…
Läs mer...

Barns uppfattning om sin språkstörning

Intressant ny artikel av Rena Lyons och Sue Roulstone: Labels, identity and narratives in children with primary speech and language impairments. En mindre grupp barn i åldern 9-12 år deltog i semistrukturerade intervjuer som analyserades med tematisk analys. Man identifierade två teman: önskade respektive icke-önskade identiteter.  En slutsats som författarna drar,…
Läs mer...

Lyssna, förstå och lära i tid del 1

Lyssna, förstå och lära i tid, ett fullmatat symposium gick idag av stapeln i Lund, ett fantastiskt och välbesökt arrangemang där logopeder, specialpedagoger, hörselpedagoger, forskare, lärare och audionomer fick ta del av aktuell forskning om utveckling av muntlig och skriftlig kommunikation hos barn, om tidig upptäckt av barn som löper risk…
Läs mer...

Konsensus kring språkstörning – open access-artikel!

Försenad eller avvikande språkutveckling är vanligt men det saknas konsensus kring diagnoskriterier. I en nyligen publicerad artikel av Bishop, Snowling, Thomson, Greenhalgh och Delphi-konsortiet använde man online-Delphiteknik för att se om det var möjligt att nå konsensus bland professionella som möter språkstörning i sitt arbete. 59 experter från 10 olika…
Läs mer...

Språkstörning – hur går snacket på andra sidan klotet?

Diskussioner om definitioner och terminologi kring språkstörning pågår både i Sverige och internationellt. I höstas hölls "National Roundtable on Specific Language Impairment" i Australien med bland andra professor Sheena Reilly. Man diskuterade bland annat diagnoskriterier lämpligheten i benämningen Specific Language Impairment (SLI). Precis som i Sverige förekommer även i Australien…
Läs mer...