Tag archives for lokalfackligt

Logopedi

Slof Stockholm kartlägger arbetsmiljö

Till dig som är medlem i Slof Stockholm: I dagarna skickar styrelsen för Slof i Stockholms län ut en enkät om Stockholmslogopeders arbetsmiljö och arbetsvillkor. Underlaget ger kunskap om vilken situation logopeder i Stockholms län befinner sig i, vilket i sin tur är viktigt för det lokalfackliga påverkansarbetet gentemot politiker…
Läs mer...
Fackligt

Nya och uppdaterade medlemsförmåner från Slof/SRAT

Från och med idag förlängs ersättningsperioden i SRAT:s inkomstförsäkring från 120 till 150 dagar och den hgsta ersättningsbara inkomsten höjs från 80 000 till 100 000 kronor. Förändringen gäller den som påbörjar en ny arbetslöshetsperiod hos Akademikernas a-kassa, som inleds med karensdagar, tidigast den 1 januari 2018. Från och med…
Läs mer...
Fackligt

Läs Logopeden!

Nu finns senaste numret av Logopeden tillgängligt i elektroniskt format. Läs bland annat om påbörjat konsensus- och riktlinjearbete inom dyskalkyli och dysfagi, vad du tjänar på kollektivavtal och om forskning från några av de senast disputerade logopederna. En del prenumeranter har drabbats av ett feltryck, hör gärna av er till…
Läs mer...
Fackligt

Lokalfacklig utveckling inom Svenska Logopedförbundet

Svenska Logopedförbundets lokala organisation fortsätter att expandera. I maj 2016 startade Slof Skåne,därefter bildades Slof Kronoberg i september och nyligen har även Slof Jämtland/Härjedalen formerats. Lokalföreningarna är ovärderliga när det gäller omvärldsbevakning och opinionsbildning på hemmaplan och utgör dessutom en plattform för kollegial och facklig samverkan oavsett var logopederna har sin anställning.…
Läs mer...
Fackligt

Lokala Slof-föreningar viktigt för fortsatt opinionsbildning

I och med övergången från DIK till SRAT blev det möjligt för Svenska Logopedförbundet att starta lokalföreningar för samtliga logopeder inom ett län/en region. Lokalföreningarna representerar samtliga medlemmar inom en region i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren och andra fackliga frågor, oavsett var man har sin anställning. Lokalföreningarna är…
Läs mer...

Svenska Logopedförbundet nära dig

När Slof gick med i SRAT 1 januari 2015 öppnades möjligheten att starta lokala grenar av Svenska Logopedförbundet. I dagsläget finns lokalföreningar i Västerbotten, Stockholm, Örebro, Gotland och Skåne. Vi hoppas förstås att logopeder i allt fler län/regioner ska ta chansen och bilda lokalföreningar. Potentialen för att påverka lokala beslutsfattare för att…
Läs mer...
Fackligt

Slof Skåne!

Torsdagen den 26 maj föddes Slof Skåne – den 6:e och senaste av Slofs lokalföreningar! Med Emil Petersson, SRAT, som ordförande under mötet i Lund diskuterade man fram och enades om välformulerade stagar och utsåg sen styrelse och valberedning. Den nye ordföranden Patrik Kullebjörk hade gjort ett gediget förarbete vilket säkert…
Läs mer...
Fackligt

Vad gör egentligen Slofs styrelse?

Svenska Logopedförbundet väljs på tre år, nästa förbundsmöte äger rum i maj 2017. Ordföranden är arvoderad på halvtid och alla övriga ledamöter arbetar ideellt för att utveckla professionen och göra vår röst hörd på en mängd olika arenor. Under innevarande mandatperiod har styrelsen bland annat sjösatt specialistordning för logopeder, arbetat med…
Läs mer...