Idag är det den internationella dagen för mänskliga rättigheter. Den 10 december för 70 år sedan antogs FN:s universella deklaration om de mänskliga rättigheterna, som gäller över hela världen, oavsett land, kultur…
Continue Reading