Tag archives for oralmotorik

Kompetensutveckling

Evidens kring tal- och oralmotorik/sensorik

Föreningen Sveriges Habiliteringschefer sammanställer evidensöversikter inom flera olika områden. Den färskaste rapporten Tal och oral sensomotorisk intervention publicerades i mitten av juni och berör behandling vid talavvikelser, sväljsvårigheter, salivläckage och orala ovanor. Rapporten bekräftar behovet av randomiserade och kontrollerade studier när det gäller tal- och oralsensomotorisk behandling inom habiliteringsverksamheten och man konstaterar…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Färre VAB-dagar med rätt metod för halsmandeloperation

: Operation av halsmandlar (tonsiller) är det vanligaste kirurgiska ingreppet på barn och det kan utföras med två olika metoder, tonsillektomi, där hela halsmandlarna avlägsnas eller tonsillotomi, där delar av halsmandlarna tas bort. Tidigare studier har visat på kraftigt minskad blödningsrisk vid tonsillotomi. Nu har forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset kombinerat data från…
Läs mer...

Epilepsi och logopedi

Idag den 13 februari uppmärksammas epilepsi över hela världen. Världsepilepsidagen uppmärksammar behoven av ökad kunskap, mer resurser till forskning och bättre livskvalitet för de 50 miljoner människor i världen som lever med epilepsi. Vikten av logopeder i epilepsiteam Hos barn, oavsett epilepsiform, påverkas oralmotoriken liksom den expressiva språkliga förmågan, och då särskilt ordmobiliseringsförmågan.…
Läs mer...

Framgångsrikt teamarbete inom tandvård i Skåne

Folktandvården Skåne: Inom Folktandvården Skåne finns det så kallade OMO-teamet, ett specialistteam för att ta hand om barn och ungdomar med allvarliga problem i munnen. Mer än tio års framgångsrikt arbete har gett ett stort tal barn och unga ökad livskvalitet. - För många är munnen ett känsligt område men det…
Läs mer...