Tag archives for Örebro

Logopedi

Afasi i tv

SVT Örebro 7 februari: Idag sändes inslag med Jens Björk, som vid 60 års ålder drabbades av en stroke för drygt två år sedan. Till en början tappade han allt sitt tal, men har nu tränat upp förmågan på Afasihuset. Fortfarande går Jens till Afasihuset två dagar i veckan och…
Läs mer...

Orimliga väntetider för dyslexiutredning i Örebro län

P4 Örebro: I Örebro län står över 240 personer i kö för läs- och skrivutredning och den genomsnittliga väntetiden är 18 månader. Allt fler väljer nu att via vårdslussen utredas i Stockholm, vilket under 2016 kostade region Örebro drygt en halv miljon kronor. Cheflogoped Susanna Wennerfeldt:   – Det är…
Läs mer...

Långa väntetider för dyslexiutredning

Örebro Tribune: Väntetiderna för dyslexiutredning är fortfarande oacceptabelt för långa i vart fjärde landsting i landet. I Dalarna, Gävleborg, Uppsala län, Värmland och Örebro län är väntetiderna 8 -18 månader för barn. Detta framgår i en utredning som Dyslexiförbundet FMLS gjort och som presenterades på ett seminarium i Almedalen. Landstinget i Västmanland…
Läs mer...

Svenska Logopedförbundet nära dig

När Slof gick med i SRAT 1 januari 2015 öppnades möjligheten att starta lokala grenar av Svenska Logopedförbundet. I dagsläget finns lokalföreningar i Västerbotten, Stockholm, Örebro, Gotland och Skåne. Vi hoppas förstås att logopeder i allt fler län/regioner ska ta chansen och bilda lokalföreningar. Potentialen för att påverka lokala beslutsfattare för att…
Läs mer...

Orimliga väntetider för läs- och skrivutredning i Örebro län

Nerikes Allehanda:  I Örebro län hör logopederna i de olika länsdelarna till olika organisationer, vilket innebär att väntetiderna varierar beroende på var i länet man bor. Karlskoga har kortast väntetid med ett år och i Lindesberg är väntetiden längst med två år. Det rör sig sammanlagt om flera hundra elever…
Läs mer...

Fungerande kommunikation: en rättighet!

ETC Bergslagen: Reportage om Olle, som har en cp-skada och utvecklingsstörning. Med hjälp av Vuxenhabiliteringens logoped Pia Sjölund har  Olle fått ett fungerande kommunikationssätt. Omsorgspedagog Lina Grip efterfrågade för ett par år sedan logopedkontakt från Vuxenhabiliteringen då hon inte kunde förstå Olle. Olle kan inte uttrycka sig verbalt, han har mycket…
Läs mer...

Region Örebro län slopar remisskrav

Från 1 januari nästa år kan man som patient söka specialistvård utan remiss, så kallad  egen vårdbegäran. Beslutet innebär att det generella kravet på remiss från primärvårdsnivån nu helt försvinner. Det beslutade nämnden för hälsa, vård och klinisk forskning den 19 november. Redan nu finns egen vårdbegäran inom alla de…
Läs mer...