Tag archives for Östergötland

Övrigt

Ny avhandling om prioriteringar i vården

Linköpings universitet: Mari Broqvist disputerade nyligen på avhandlingen Asking the public – Citizens´ views on priority setting and resource allocation in democratically govererned healthcare”. Mycket tyder på att folk i allmänhet inte är särskilt införstådda med att nya vårdsatsningar leder till att andra patientgrupper får stå tillbaka. Medborgarna tillfrågas sällan om…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Ny afasiforskningsblogg!

Nu finns det en alldeles färsk blogg om afasi och afasiforskning. Personerna bakom bloggen är Camilla Olsson och Karin Myrberg, båda logopeder och doktorander vid Uppsala universitet respektive Linköpings universitet. Bloggen riktar sig logopeder men även till annan vårdpersonal och till personer med afasi och deras anhöriga. Karin Myrberg har…
Läs mer...

Afasidagen 10 oktober

Afasidagen uppmärksammades bland annat genom debattartiklar undertecknade av representanter för lokala Afasiföreningar samt Afasiförbundet i flera lokaltidningar, mer om detta på Afasiförbundets Facebooksida. Afasiförbundet driver frågan om jämlik vård vid afasi och stroke: "Socialstyrelsen gör nu en storsatsning på bättre och ökad tillgång på akutvård, uppföljning och rehabilitering i de…
Läs mer...

Logopedstudenter hjälper nyanlända med svenskan

Linköpings universitet: under vårterminen har blivande logopeder från Linköpings universitet arbetat ideellt med språkträning för nyanlända flyktingar. Den så kallade språkverkstaden startade 2012 på Röda korsets initiativ för att erbjuda nyanlända språk- och skrivträning. Verksamheten bygger på frivilligt engagemang och det finns ett stort intresse från allmänheten att bli volontärer. När man…
Läs mer...
Logopedi

Ny skollogopedblogg att följa!

Skollogopederna i Malmö stad har en nystartad blogg, där de kommer att beskriva hur logopeder kan arbeta i skolan. I Malmö stad finns totalt 16 logopeder som arbetar i/mot skola. Malmölogopederna uppmanar/utmanar övriga skollogopeder att göra något liknande: blogga, twittra,  Tillsammans kan vi visa vad logopeder kan bidra med i skolans…
Läs mer...

Finsk logopedstudent håller afasikurser

Yle Nyheter: Emilia Wilén studerar till logoped vid Åbo Akademi och håller kurser för personer med afasi. I Finland är logopedutbildningen femårig och det är endast vid Åbo Akademi som utbildningen ges på svenska (om jag är rätt underrättad). I Norrköping leder logopedstudenter studiecirklar för personer med afasi. Finns det fler…
Läs mer...

Språk- och fiskelycka?

Folkbladet skriver om studiecirkel för personer med afasi, ledd av logopedstudenter. En av dem, Emelie Grängfors berättar att hon studerar hur man kan hjälpa människor att förbättra sin förmåga att tala, men att hon inte kan lära sig allt i böcker. – Det är därför jag deltar i den här studiecirkeln.…
Läs mer...