Tag archives for Parkinson

Färsk avhandling om sväljningssvårigheter vid Parkinson

: Ungefär fyra av fem patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av sväljsvårigheter/dysfagi. Djup hjärnstimulering är en behandlingsmetod som kan lindra rörelsesvårigheterna vid Parkinson, men har ingen påverkan på sväljningsfunktionen. Detta enligt en avhandling av logoped Stina Sundstedt vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Umeå universitet. Sundstedt…
Läs mer...

Uppsatser från Åbo Akademi

På Åbo Akademi finns Finlands enda svenskspråkiga logoped-/talterapeututbildning om jag är korrekt underrättad och idag snubblade jag över en länksamling med logopedstudenternas uppsatser, eller avhandlingar pro gradu som det så fint heter. Massa intressant läsning om allt ifrån AKK i Tanzania till röstproblem hos finlandssvenska lärare och benämningsvårigheter vid Alzheimers…
Läs mer...

Brister i uppföljning av patienter med MS och Parkinsons sjukdom

Socialstyrelsen 1 december: Socialstyrelsens första nationella utvärdering vad gäller vården av personer med MS och Parkinson visar brister i uppföljning, rutiner och rehabilitering. Fyra av tio patienter får inte årliga uppföljande läkarbesök. Resultaten av Socialstyrelsens utvärdering visar att delar av vården för dem med MS och Parkinsons sjukdom fungerar relativt väl,…
Läs mer...
Fackligt

Slofs synpunkter på riktlinjer för Parkinson och MS

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård vid multipel skleros (MS) och Parkinsons sjukdom är nu publicerade i en remissversion. Svenska Logopedförbundet betonar vikten av att logoped ska vara en obligatorisk profession i de multidisciplinära teamen. Läs mer om riktlinjerna och förbundets synpunkter på Svenska Logopedförbundets hemsida!
Läs mer...

Speechbite mars 2016

Flera olika teman tas upp i mars månads nyhetsbrev från Speechbite, det är både afasi, dysartri, ätsvårigheter hos barn och tidig språklig intervention. Månadens open access-artiklar: Kwon YG, Do KH et al (2015). Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Patients With Dysarthria After Subacute Stroke de Azevedo LL, de…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Disputation idag!

Sahlgrenska Akademin: idag disputerar logoped Maria Sundqvist på en avhandling med titeln: Fine motor timing ability - a study of syllable repetition and finger tapping in adults with developmental stuttering och Parkinson's disease compared with healthy adults. Syftet med avhandlingsprojektet är att: Vidareutveckla en testmetod för att undersöka timingförmågan hos…
Läs mer...

Nya riktlinjer för MS och Parkinson

Socialstyrelsen: Socialstyrelsen har tagit fram de första nationella riktlinjerna för MS och Parkinsons sjukdom. Rekommendationerna ger fler kroniskt sjuka patienter tillgång till personal med stor erfarenhet av sjukdomarna och avancerad behandling. Både MS och Parkinson kan påverka livet på många olika sätt. Därför är ett multidisciplinärt omhändertagande där team planerar mål…
Läs mer...