Tag archives for politik

Fackligt

Vårdval i Stockholm 10 år

Sedan 2007 har Stockholms läns landsting infört 37 olika vårdval. Nu sammanfattar Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) lärdomar och statistik om vårdvalens effekter. Tillgängligheten till vård har totalt sett blivit bättre, köerna har minskat och valfriheten har ökat. I rapporten konstateras att patienters upplevelse av kvalitet i vården är ett svajigt…
Läs mer...

Läsa- skriva-räkna-garanti

: Imorgon den 17 augusti avser regeringen lämna ett förslag på en åtgärdsgaranti till Lagrådet. Genom åtgärdsgarantin garanteras att elever i behov av stöd upptäcks tidigt och får de insatser som de behöver för att nå så långt som möjligt i sitt lärande. Åtgärdsgarantin är uppfylld när skolorna har genomfört…
Läs mer...

Brist på etik i styrning av vård

Läkartidningen 3 augusti: – Etisk kompetens är en förutsättning för tillit till ledning och styrning av hälso- och sjukvården, men i praktiken har etiken en mycket svag ställning, säger Erica Falkenström, forskare vid Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor vid Stockholms universitet. Falkenström har tillsammans med docent Anna T…
Läs mer...

Indragen logopedtjänst på språkförskola i Umeå

Uppdatering: Förra veckan rapporterade Västerbottenskuriren (tyvärr är artikeln bakom betalvägg) att landstinget med kort varsel beslutat att dra tillbaka logopedtjänsten till språkförskolan Språkstegen i Umeå, vilket även innebar att förskolan har förlorat en heltidstjänst.  Språkstegen. Föräldrarna har slagit larm om att förskolan inte längre har förutsättningar att leva upp till sina…
Läs mer...
Fackligt

Regeringen lanserar ny nationell arbetsmiljöstrategi

Idag presenterade arbetsmarknadsminister Ylva Johanssons regeringens nya arbetsmiljöstrategi vid en pressträff i Rosenbad. Under 2015 har regeringen arbetat med att ta fram en ny arbetsmiljöstrategi i samråd med arbetsmarknadens parter. Ett fördjupat seminarium hålls senare på eftermiddagen med medverkan av Ylva Johansson samt socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och statssekreterare Irene Wennemo. Websändningar…
Läs mer...