Tag archives for prioriteringar

Övrigt

Ny avhandling om prioriteringar i vården

Linköpings universitet: Mari Broqvist disputerade nyligen på avhandlingen Asking the public – Citizens´ views on priority setting and resource allocation in democratically govererned healthcare”. Mycket tyder på att folk i allmänhet inte är särskilt införstådda med att nya vårdsatsningar leder till att andra patientgrupper får stå tillbaka. Medborgarna tillfrågas sällan om…
Läs mer...

Brist på etik i styrning av vård

Läkartidningen 3 augusti: – Etisk kompetens är en förutsättning för tillit till ledning och styrning av hälso- och sjukvården, men i praktiken har etiken en mycket svag ställning, säger Erica Falkenström, forskare vid Score, Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor vid Stockholms universitet. Falkenström har tillsammans med docent Anna T…
Läs mer...

Viktigaste sjukvårdsfrågan i Almedalen?

Dagens Medicin har frågat några av vårdens makthavare att sammanfatta årets Almedalsvecka. Det verkar som att digitalisering och e-hälsa varit ännu mer i fokus än tidigare år. Enligt Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren har det varit mer verkstad än tidigare år,  där man pratar om och visar konkreta digitala lösningar och…
Läs mer...