Tag archives for rehabilitering

Logopedi

Afasi i tv

SVT Örebro 7 februari: Idag sändes inslag med Jens Björk, som vid 60 års ålder drabbades av en stroke för drygt två år sedan. Till en början tappade han allt sitt tal, men har nu tränat upp förmågan på Afasihuset. Fortfarande går Jens till Afasihuset två dagar i veckan och…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Personcentrerad afasirehabilitering: en utmaning

De norska forskarna Karianne Berg, Torunn Askim och Marit By Rise publicerade nyligen studien "What do speech-language pathologists describe as most important when trying to achieve client participation during aphasia rehabilitation? A qualitative focus group interview study" i tidskriften International Journal of Speech-Language Pathology. I tidigare studier har författarna visat…
Läs mer...

Afasidagen 10 oktober

Afasidagen uppmärksammades bland annat genom debattartiklar undertecknade av representanter för lokala Afasiföreningar samt Afasiförbundet i flera lokaltidningar, mer om detta på Afasiförbundets Facebooksida. Afasiförbundet driver frågan om jämlik vård vid afasi och stroke: "Socialstyrelsen gör nu en storsatsning på bättre och ökad tillgång på akutvård, uppföljning och rehabilitering i de…
Läs mer...

Vilka kan bli rehabkoordinatorer?

Dagens Medicin 10 april: Koordinators­uppdraget må vara ett eget kompetens­område, men någon ny yrkesgrupp behövs inte. Detta menar Ida Kåhlin, ordförande för Sveriges Arbetsterapeuter samt Annie Hansen Falkdal, arbetsterapeut i ett debattinlägg idag. Regeringen tillsätter en arbetsgrupp som ska utreda formerna för en permanent funktion med rehabiliterings­koordinatorer inom hälso- och sjukvården…
Läs mer...

Ny avhandling om kommunikativ delaktighet hos unga efter hjärnskada

: dags igen för en logoped att disputera! Idag försvarar Åsa Fyrberg, logoped och doktorand i kognitionsvetenskap, sin avhandling, där hon har undersökt olika metoder för hur föräldrar och vårdpersonal kan bedöma hur dessa ungdomar kan delta i vardagssamtal trots svårigheter att kommunicera.  För att förstå metoderna studerade Åsa Fyrberg över…
Läs mer...
Fackligt

Remissvar nationellt vårdprogram cancerrehabilitering

Svenska Logopedförbundet är remissinstans i frågor som gäller hälso- och sjukvård, omsorg och utbildning. Vi publicerar våra remissvar löpande. Det senaste remissvaret gäller nationellt vårdprogram för cancerrehabilitering och det finns att läsa i sin helhet på förbundets hemsida. Vår övergripande kommentar kring vårdprogrammet gäller det faktum att de logopediska insatserna…
Läs mer...

Senaste nytt från Speechbite

Som vanligt många intresseväckande titlar i nyhetsbrevet från Speechbite! Direktlänkar till Open access-artiklar kommer här och det finns förstås många fler artiklar att ta del av för dig som har tillgång till universitetsbibliotek eller liknande. Roches CA, Balachandran I, Ascenso EM, Tripodis Y, Kiran S (2015). Effectiveness of an impairment-based…
Läs mer...

Strokepatienter nöjdare vid tidigarelagd utskrivning och hemrehabilitering

Personer som fått tidigarelagd koordinerad utskrivning från sjukhus och fortsatt rehabilitering i hemmiljö efter stroke var mer nöjda med sin rehabilitering efter utskrivning. Patienterna var även mer självständiga i aktiviteter i dagliga livet och mindre nedstämda eller deprimerade jämfört med personer som inte fått den möjligheten. Det visar en avhandling…
Läs mer...