Tag archives for röst

Kompetensutveckling

Ljudmiljö i skolan

Arbetarskydd uppmärksammar ljudmiljön i skolan: (uppdaterat blogginlägg!) Ljudsanering av skolor i Landkrona har lett till lugnare klassrumsmiljö. Att skolans ljudmiljö uppmärksammades var från början en slump, eftersom två företa erbjöd sig att kostnadsfritt göra i ordning fyra salar i en skola mot att företagen fick använda salarna som visningsrum efter…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Färsk artikel om röstbehandling för transpersoner

I tidskriften International Journal of Transgenderism publicerades nyligen artikeln Expanding the evidence: Developments and innovations in clinical practice, training and competency within voice and communication therapy for trans and gender diverse people. Författarna Matthew Mills, Gillie Stoneham och Ioanna Georgiadou visar bland annat att logopedisk gruppbehandling är effektivt för såväl transkvinnor som…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Häng med på doktorspromovering!

Lunds universitets pressavdelning följde logopeden och medicine doktorn Susanna Whitling under den högtidliga promoveringen i Lund. Vårens promoveringshögtid var större än någonsin men avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi är en av de minsta. Susanna passade på att propagera för logopeder! Whitling har inom ramen för sitt avhandlingsarbete bland annat…
Läs mer...

Reviewartikel om röstpatienters självskattning

Journal of Speech, Language and Hearing Research: Francis et al. (2017)  Voice-Related Patient-Reported Outcome Measures: A Systematic Review of Instrument Development and Validation   "Questionnaire measurement properties varied widely. Important thematic deficiencies were apparent: (a) lack of patient involvement in the item development process, (b) lack of robust construct validity, and…
Läs mer...

Lyssna, förstå och lära i tid del 6

Symposiet Lyssna, förstå och lära tid gick av stapeln i Lund den 25 augusti. Kristina Hansson poängterade i sin presentation att grad av hörselnedsättning inte är predicerande för språkförmåga. Det är viktigt att komma ihåg att även med hörapparat eller cochleaimplantant blir hörseln av en annorlunda kvalitet. Språket behöver följas…
Läs mer...
Logopedi

World Voice Day 2016

Den 16 april är det dags för World Voice Day, en dag som uppmärksammar rösten ur en massa olika aspekter. Årets evenemang finns listade på organisationens hemsida. Det finns fortfarande möjlighet att anmäla lokala evenemang! Kanske en liten kampanj om lärarröster? Svenska Logopedförbundet är medlemmar i föreningen World Voice. 
Läs mer...