Trans och röstlogopedi

Mariestadstidningen 2 mars:

Logopedmottagningen på Skaraborgs sjukhus belönas igen för sitt innovationsarbete. Nu får mottagningen ta emot Västra Götalandsregionens miljöstipendium för sitt jobb med införandet av tolk via Skype. Metoden minskar både miljöpåverkan samt kostnader.

Logopedmottagningen vid SKAS har tidigare fått pris för sitt arbete med att minska uteblivna besök. Dessutom har man tilldelats medel för att utveckla ett internetbaserat stöd vid röstbehandling.

Utvecklingspris till logopedmottagning

 

Innovationspengar till logopedmottagning