Tag archives for Skåne

Mer om NPF för blivande specialpedagoger och speciallärare

Specialpedagogik 29 januari 2019:  Nya examensmål kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) infördes i specialpedagog- och speciallärarutbildningarna i höstas. Vid Umeå universitet läser specialpedagoger och speciallärare första terminen tillsammans och där har…
Continue Reading
Fackligt

Lokalfacklig utveckling inom Svenska Logopedförbundet

Svenska Logopedförbundets lokala organisation fortsätter att expandera. I maj 2016 startade Slof Skåne,därefter bildades Slof Kronoberg i september och nyligen har även Slof Jämtland/Härjedalen formerats. Lokalföreningarna är ovärderliga när det gäller omvärldsbevakning…
Continue Reading