Tag archives for Skåne

Kompetensutveckling

Ljudmiljö i skolan

Arbetarskydd uppmärksammar ljudmiljön i skolan: (uppdaterat blogginlägg!) Ljudsanering av skolor i Landkrona har lett till lugnare klassrumsmiljö. Att skolans ljudmiljö uppmärksammades var från början en slump, eftersom två företa erbjöd sig att kostnadsfritt göra i ordning fyra salar i en skola mot att företagen fick använda salarna som visningsrum efter…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Häng med på doktorspromovering!

Lunds universitets pressavdelning följde logopeden och medicine doktorn Susanna Whitling under den högtidliga promoveringen i Lund. Vårens promoveringshögtid var större än någonsin men avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi är en av de minsta. Susanna passade på att propagera för logopeder! Whitling har inom ramen för sitt avhandlingsarbete bland annat…
Läs mer...
Fackligt

Lokalfacklig utveckling inom Svenska Logopedförbundet

Svenska Logopedförbundets lokala organisation fortsätter att expandera. I maj 2016 startade Slof Skåne,därefter bildades Slof Kronoberg i september och nyligen har även Slof Jämtland/Härjedalen formerats. Lokalföreningarna är ovärderliga när det gäller omvärldsbevakning och opinionsbildning på hemmaplan och utgör dessutom en plattform för kollegial och facklig samverkan oavsett var logopederna har sin anställning.…
Läs mer...

Besparingar i Staffanstorp upprör

Sydsvenskan: I Staffanstorps kommuns budget för 2017 stramar man åt centrala resurser framför allt i form av Resurscentrum - Barn och Familj, med bland annat kommunlogopeder (bland andra Svenska Logopedförbundets ordförande Ulrika Guldstrand), specialpedagoger och psykologer. Oroliga föräldrar påtalar vikten av det stöd familjen fått via Resurscentrum, men är nu…
Läs mer...

Niklas vill ha anställda med dyslexi

Kvällsposten: VVS-företagaren Niklas Wennström fick diagnosen dyslexi i 8-9-årsåldern.  Han vill rekrytera personer med dyslexi eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. – Jag vill ha in sådana som är som jag. Dyslektiker är extremt kreativa, säger Niklas. Så många fler kunde ha varit framgångsrika om inte skolan hade dödat deras självförtroende.   Läs hela…
Läs mer...
Fackligt

Lokala Slof-föreningar viktigt för fortsatt opinionsbildning

I och med övergången från DIK till SRAT blev det möjligt för Svenska Logopedförbundet att starta lokalföreningar för samtliga logopeder inom ett län/en region. Lokalföreningarna representerar samtliga medlemmar inom en region i frågor som rör förhållandet till arbetsgivaren och andra fackliga frågor, oavsett var man har sin anställning. Lokalföreningarna är…
Läs mer...

Lyssna, förstå och lära i tid del 1

Lyssna, förstå och lära i tid, ett fullmatat symposium gick idag av stapeln i Lund, ett fantastiskt och välbesökt arrangemang där logopeder, specialpedagoger, hörselpedagoger, forskare, lärare och audionomer fick ta del av aktuell forskning om utveckling av muntlig och skriftlig kommunikation hos barn, om tidig upptäckt av barn som löper risk…
Läs mer...

Fler skollogopeder i lärarbristens spår

Vi har tidigare rapporterat om att en utökning av antalet logopedtjänster sågs som en potentiell dellösning på lärarbristen i Malmö. Malmös grundskoledirektör Anders Malmquist: - Vi har ett fyrtiotal vakanser. Men eleverna kommer inte att sitta utan vuxna. Vi tar in bästa möjliga som inte är examinerade lärare. Malmö anställer nu bland…
Läs mer...
Logopedi

Böcker på recept

Konceptet "bok på recept" förekommer på flera håll i landet, senast rapporterade P4 Sörmland om ett samarbete mellan barnavårdscentraler, logopeder och bibliotekarier. – Barn kommer hit med ett utskrivet bokrecept och det är ett recept ungefär som på apoteket. Man kan använda samma recept igen och komma tillbaka flera gånger, berättar barnbibliotekarie…
Läs mer...