Tag archives for skollogopedi

Brister kring elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas av skolkommissionen

I torsdags lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. I utredningen konstateras bl a att arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd behöver utvecklas och förbättras. Kunskap saknas kring vilka insatser och metoder som fungerar. utredarna konstateras också att elevhälsans uppdrag och arbete behöver stärkas. Utredningen innehåller…
Läs mer...

Logopedartikel bland de mest nedladdade 2016

Pamela Snows artikel Language is literacy is language - Positioning speech - language pathology in education policy, practice, paradigms and polemics var bland de mest nedladdade open access-artiklarna under förra året. Den har hittills blivit nedladdad nästan 6000 gånger och den rekommenderas varmt. Pamela Snow är professor vid LaTrobe-universitetet i…
Läs mer...

Färsk artikel om logopedbehanding för barn i skolåldern!

International Journal of Language and Communication Disorders publicerade nyligen en artikel av Ebbels et al.: "Effectiveness of 1:1 speech and language therapy for older children with (developmental) language disorder." Det finns begränsat med evidens vad gäller behandling av äldre barn med språkstörning, särskilt när det gäller elever med nedsatt språkförståelse.…
Läs mer...

Ljus framtid för skollogopedi

I senaste numret av tidningen Logopeden intervjuades Marika Habbe som arbetar som logoped på Resurscenter tal och språk. Ett av samtalsämnena var slutbetänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar”*. Marika Habbe, logoped på Resurscenter tal och språk (Foto:Signe Tonér) –Vi logopeder…
Läs mer...

Fler skollogopeder i lärarbristens spår

Vi har tidigare rapporterat om att en utökning av antalet logopedtjänster sågs som en potentiell dellösning på lärarbristen i Malmö. Malmös grundskoledirektör Anders Malmquist: - Vi har ett fyrtiotal vakanser. Men eleverna kommer inte att sitta utan vuxna. Vi tar in bästa möjliga som inte är examinerade lärare. Malmö anställer nu bland…
Läs mer...
Fackligt

Post från Regeringskansliet!

Idag kom brevbäraren med pappersversionen av utredningen "Samordning, ansvar och kommunikation  - vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar" med ett särskilt tack till Svenska Logopedförbundet för att vi har bidragit till utredningen. Tjock lunta med värdefullt innehåll för elever med grav språkstörning. Det kändes bra!
Läs mer...

Hur samarbetar lärare och logopeder i klassrummet?

Glädjande nog är det alltfler kommuner och skolhuvudmän som inser att logopeder bidrar med unik kompetens i skolans värld. Just nu söker t ex Lessebo och Uppsala logopeder till elevhälsa/skolor och Knivsta och Storuman har just anställt logopeder.  För den som vill förkovra sig inom skollogopedins underbara värld, finns transkript av…
Läs mer...
Logopedi

Elever med grav språkstörning i Vallentuna

Tidningen Specialpedagogik publicerar ett reportage om undervisning av elever med språkstörning i Vallentuna. Medverkar gör bland andra logopederna Karin Kahn och Moa Hyltefors Nyström.  Här följer en sammanfattning: Vallen är en särskild undervisningsgrupp för elever med grav språkstörning och här arbetar åtta lärare sida vid sida med två logopeder. Vallen…
Läs mer...