Tag archives for skollogopedi

Logopedi

Logopedens roll i skolan 4

Tidningen Specialpedagogik har just nu temat "Vem platsar i teamet?"  - ska skolan bevaka sitt revir eller släppa in fler i samarbetet, till exempel logopeder? De slåss om en VIP-biljett till elevhälsan Specialpedagogiks skribent verkar vilja få det till att det finns någon motsättning mellan specialpedagoger, logopeder och arbetsterapeuter i…
Läs mer...

Logopedens roll i skolan 3

Tidningen Specialpedagogik har just nu temat "Vem platsar i teamet?"  - ska skolan bevaka sitt revir eller släppa in fler i samarbetet, till exempel logopeder? Fler yrkeskategorier tar plats i skolans värld, men nu riktas även kritik mot det man kallar en medikalisering av skolan. Kristian Lutz är lektor i pedagogik…
Läs mer...
Logopedi

Logopedens roll i skolan 2

Tidningen Specialpedagogik har just nu temat "Vem platsar i teamet?"  - ska skolan bevaka sitt revir eller släppa in fler i samarbetet, till exempel logopeder? Det blir allt vanligare att se platsannonser rubricerade specialpedagog/logoped. Det råder stor brist på specialpedagoger och skolorna ser sig om efter andra professioner som kan…
Läs mer...
Logopedi

Logopedens roll i skolan 1

Tidningen Specialpedagogik har just nu temat "Vem platsar i teamet?"  - ska skolan bevaka sitt revir eller släppa in fler i samarbetet, till exempel logopeder? Läs om logoped Linda Norrby som jobbar på Solbergaskolan i Visby. Hon arbetar i en särskild undervisningsgrupp för elever med språkstörning, där hon försöker tillbringa…
Läs mer...

Brister kring elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas av skolkommissionen

I torsdags lämnade Skolkommissionen sitt slutbetänkande till regeringen. I utredningen konstateras bl a att arbetet med elever i behov av extra anpassningar och särskilt stöd behöver utvecklas och förbättras. Kunskap saknas kring vilka insatser och metoder som fungerar. utredarna konstateras också att elevhälsans uppdrag och arbete behöver stärkas. Utredningen innehåller…
Läs mer...

Logopedartikel bland de mest nedladdade 2016

Pamela Snows artikel Language is literacy is language - Positioning speech - language pathology in education policy, practice, paradigms and polemics var bland de mest nedladdade open access-artiklarna under förra året. Den har hittills blivit nedladdad nästan 6000 gånger och den rekommenderas varmt. Pamela Snow är professor vid LaTrobe-universitetet i…
Läs mer...

Färsk artikel om logopedbehanding för barn i skolåldern!

International Journal of Language and Communication Disorders publicerade nyligen en artikel av Ebbels et al.: "Effectiveness of 1:1 speech and language therapy for older children with (developmental) language disorder." Det finns begränsat med evidens vad gäller behandling av äldre barn med språkstörning, särskilt när det gäller elever med nedsatt språkförståelse.…
Läs mer...

Ljus framtid för skollogopedi

I senaste numret av tidningen Logopeden intervjuades Marika Habbe som arbetar som logoped på Resurscenter tal och språk. Ett av samtalsämnena var slutbetänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar”*. Marika Habbe, logoped på Resurscenter tal och språk (Foto:Signe Tonér) –Vi logopeder…
Läs mer...

Fler skollogopeder i lärarbristens spår

Vi har tidigare rapporterat om att en utökning av antalet logopedtjänster sågs som en potentiell dellösning på lärarbristen i Malmö. Malmös grundskoledirektör Anders Malmquist: - Vi har ett fyrtiotal vakanser. Men eleverna kommer inte att sitta utan vuxna. Vi tar in bästa möjliga som inte är examinerade lärare. Malmö anställer nu bland…
Läs mer...
12