Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 2015 och administreras och handläggs av Svenska Logopedförbundet och ett tillsatt specialistråd. Med ökad forskningsaktivitet bland Sveriges logopeder och den snabba kunskapsutvecklingen som sker…
Continue Reading