Tag archives for språkförskola

Övrigt

Språkförskola årets samverkare

Språkförskoleavdelningen Blixten i Sundbyberg har utsett till en av årets samverkare av organisationen Föräldraalliansen. Motiveringen är att Blixten åstadkommer värdefulla insatser för barn med språkstörning i samverkan med Talkliniken på Danderyds sjukhus (som bemannar logopedtjänsten på språkförskolan) och i samverkan med föräldrar och vårdnadshavare.  
Läs mer...

Goda nyheter från Umeå!

Umeå Kommun:  Kompetenscentrum för språk och kommunikation vid Umeå kommun utvecklar sin verksamhet. Via en resursförstärkning (logoped 50 procent) ska verksamheten erbjuda ett likvärdigt stöd för alla förskolebarn i språklig sårbarhet. – Kompetenscentrum får med resursen möjlighet att höja kompetensen för specialpedagoger och förskolechefer för att utveckla den kommunikativa lärmiljön på…
Läs mer...

Indragen logopedtjänst på språkförskola i Umeå

Uppdatering: Förra veckan rapporterade Västerbottenskuriren (tyvärr är artikeln bakom betalvägg) att landstinget med kort varsel beslutat att dra tillbaka logopedtjänsten till språkförskolan Språkstegen i Umeå, vilket även innebar att förskolan har förlorat en heltidstjänst.  Språkstegen. Föräldrarna har slagit larm om att förskolan inte längre har förutsättningar att leva upp till sina…
Läs mer...