Tag archives for Språkutveckling

Kompetensutveckling

Hur mycket tv är för mycket?

Newcastle University: I en färsk studie av professor James Law och kollegor undersökte man bland annat samband mellan tv-tittande i förskoleåldern och språkförmåga vid 11 års ålder. Studiens huvudsyfte var att systematiskt ta reda på vilka aktiviteter som verkar gynna språkutvecklingen, bland annat högläsning och biblioteksbesök. Data från över 5…
Läs mer...

LENA ger information om små barns språkmiljö

Language Environment Analysis (LENA) användes i en nylig studie av Jill Gilkerson och kollegor. Enkelt uttryckt kan LENA beskrivas som en stegräknare för ord. Typiskt utvecklade barn i åldrarna 2- 48 månader använde LENA-systemet vid månadsvisa heldagsinspelningar i barnens vardagsmiljö över en längre tidsperiod. Med hjälp av LENAs automatiska analysprogram…
Läs mer...

Grammatik ingen medfödd förmåga

Frågan om huruvida barns grammatiska förmåga är medfödd eller inlärd har länge varit en knäckfråga inom språkforskningen med en ständigt pågående debatt mellan generativister och konstruktivister. I den nyligen publicerade artikeln The Emergence of an Abstract Grammatical Category in Children’s Early Speech (Meylan et al. 2017, Psychological Science) har man analyserat…
Läs mer...

Uppsatser från Åbo Akademi

På Åbo Akademi finns Finlands enda svenskspråkiga logoped-/talterapeututbildning om jag är korrekt underrättad och idag snubblade jag över en länksamling med logopedstudenternas uppsatser, eller avhandlingar pro gradu som det så fint heter. Massa intressant läsning om allt ifrån AKK i Tanzania till röstproblem hos finlandssvenska lärare och benämningsvårigheter vid Alzheimers…
Läs mer...

Många barn med språkstörning upptäcks alltför sent

Vi har tidigare skrivit om SCALES-studien i Storbritannien, ledd av professor Courtenay Frazier Norbury. Studien har visat att många barn med tal- och språksvårigheter inte upptäcks i tid av lärarna. Nu tillsätts en utredning som ska undersöka varför en så stor andel av dessa barn inte identifieras i skolan. Man spekulerar…
Läs mer...
Logopedi

Språklust i Jönköpings län

Vi har tidigare skrivit om projektet Språklust som är ett samarbete mellan logopeder, barnhälsovården och biblioteken i Jönköpings län för att uppmärksamma betydelsen av att läsa tillsammans. Nu uppmärksammas detta även i SVT:s lokalnyheter. Medverkar i inslaget gör en av Sveriges alltför få BHV-logopeder Marie Hallberg. Bild från  
Läs mer...

Logopedartikel bland de mest nedladdade 2016

Pamela Snows artikel Language is literacy is language - Positioning speech - language pathology in education policy, practice, paradigms and polemics var bland de mest nedladdade open access-artiklarna under förra året. Den har hittills blivit nedladdad nästan 6000 gånger och den rekommenderas varmt. Pamela Snow är professor vid LaTrobe-universitetet i…
Läs mer...
12