Tag archives for SPSM

Satsa på tillgänglighet!

"Skollagen slår fast att alla elever har rätt att lyckas i skolan. För att skolan ska klara av den uppgiften behöver kunskapen om hur vi anpassar undervisningen till elevers olika förutsättningar stärkas. Vår erfarenhet är att en tillgänglig lärmiljö gör det möjligt för elever som av olika anledningar kämpar med…
Läs mer...

Ljus framtid för skollogopedi

I senaste numret av tidningen Logopeden intervjuades Marika Habbe som arbetar som logoped på Resurscenter tal och språk. Ett av samtalsämnena var slutbetänkandet ”Samordning, ansvar och kommunikation – vägen till ökad kvalitet i utbildningen för elever med vissa funktionsnedsättningar”*. Marika Habbe, logoped på Resurscenter tal och språk (Foto:Signe Tonér) –Vi logopeder…
Läs mer...