Tag archives for SRAT

Specialister inom logopedi – en del av samhällets snabba kunskapsutveckling

Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 2015 och administreras och handläggs av Svenska Logopedförbundet och ett tillsatt specialistråd. Med ökad forskningsaktivitet bland Sveriges logopeder och den snabba kunskapsutvecklingen som sker…
Continue Reading

SRAT’s remissvar på Skolkommissionens ”Samling för skolan”

SRAT’s remissvar på Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och likvärdighet. Skolkommissionen. SOU 2017:35. Signerat av förbundsordförande SRAT Anitha Wijkström, ordförande Svenska Logopedförbundet Ulrika Guldstrand och förhandlare SRAT Mattias…
Continue Reading