Tag archives for stamning

Svenskt logopediskt ståndpunktsdokument

Forskare inom logopedi från samtliga utbildningsorter har lagt ner ett stort och föredömligt arbete på att ta fram ett logopediskt ståndpunktsdokument, "Kommunikations- och sväljstörningar genom hela livet: ett logopediskt ståndpunktsdokument" av Lohmander, McAllister, Hansson, Hartelius, Blom Johansson, Hansson, Samuelsson, Schalling, Södersten, Östberg, van Doorn. Dokumentet innehåller bland annat stratifierade uppskattningar av…
Läs mer...

Funktionsrätt Sverige

Den 18 maj bytte Handikappförbundet namn till Funktionsrätt Sverige. Lars Ohly har just tillträtt som ordförande. Funktionsrätt Sverige,  är en bred samarbetsorganisation för mänskliga rättigheter. Bland medlemmarna finns bland andra Dyslexiförbundet FMLS, Autism- och Aspergerförbundet, Svenska Downföreningen, Afasiförbundet/Talknuten och Stamningsförbundet. Varje människa har rätt till självbestämmande och full delaktighet i samhällslivets…
Läs mer...
Fackligt

1200-gränsen sprängd!

Japp, nu är vi över 1200 aktiva logopeder och logopedstudenter på Logopedforum! Som administratör är det en fröjd att se hur forumet växer för varje dag som går (även om det innebär lite arbete i form av att godkänna registreringar och hjälpa till med borttappade lösenord och ändrade ). Det…
Läs mer...
Kompetensutveckling

Nya rön om stamning

En nyligen publicerad studie av forskare vid visar att blodflödet i Brocas area är reducerat hos personer som stammar. Ju kraftigare stamning, desto mer påtaglig minskning av blodflödet. Huvudförfattaren Jay Desai: "When other portions of the brain circuit related to speech were also affected according to our blood flow measurements,…
Läs mer...

Internationella stamningsdagen 22 oktober

Igår uppmärksammades stamning över hela världen och i Sverige höll Stamningsförbundet sin medlemskongress. Temat för stamningsdagen var i år ”Stuttering pride – Respect Dignity Recognition”. På Stamningsförbundets hemsida och facebooksida finns länkar till nytt informationsmaterial i form av broschyrer och filmer. Dessutom kan man se den Oscarsbelönade kortfimen "Stutterer" online. Stamningsförbundets…
Läs mer...

Negativt bemötande i skolan kan ge sämre självkänsla hos barn som stammar

Göteborgs universitet: Ett examensarbete i logopedi av nybakade logopederna  Elin Grey och Emelie Grönfors visar i sin studie att negativt bemötande bidrog till en kritisk självbild och till att flera av deltagarna i hade mått dåligt under skoltiden. Tidigare studier har visat att barn i mellanstadieåldern ofta har en negativ syn på…
Läs mer...

Att utveckla kliniska riktlinjer

Evidensbaserade, nationella kliniska riktlinjer är viktigt för att garantera bästa möjliga logopediska omhändertagande i hela landet. Slof har tagit fram en handbok kring riktlinjearbete som kan användas både nationellt och lokalt. Läs mer om hur Svenska Logopedförbundet stöttar pågående riktlinjearbete och läs gärna vår länksamling till befintliga nationella och internationella…
Läs mer...

Förbättrad samverkan mellan logopedverksamheten och skolan för elever som stammar

Under perioden mars -15 till februari -16 har projektledarna tillika logopederna Kristina Pettersson och Åsa Rundström i Dalarna arbetat med ett projekt med syfte att förbättra omhändertagandet av elever som stammar genom ökat samarbete mellan skolan och Logopedverksamheten i Dalarna. Man ville identifiera behov och förbättringsområden utifrån stammande elevers och…
Läs mer...
12