Tag archives for stroke

Fler logopeder behövs!

SVT: Svenska Logopedförbundet menar att det behövs fler logopeder för att kunna ge den vård som rekommenderas i de nya nationella strokeriktlinjerna. Det finns helt enkelt inte tillräckligt många logopeder i dagsläget och ordförande Ulrika Guldstrand menar att man behöver Öka utbildningstakten för att möta behoven. - Logopedkåren har dubblats…
Läs mer...

Studie bekräftar nyttan av intensiv språkträning efter stroke

Dagens Medicin; The Lancet: En tysk, randomiserad studie med totalt 158 deltagare, publicerad i The Lancet , bekräftar att intensiv språkträning i mer än 10 timmar per vecka förbättrade patienternas språkförmåga även vid kronisk afasi. Monica Blom Johansson, logoped och universitetslektor vid Uppsala universitet, menar att studien är välgjord och…
Läs mer...
Logopedi

Vad kan orsaka sväljsvårigheter?

Inför den europeiska logopedidagen 6 mars passar vi på att skriva extra mycket om dysfagi/sväljsvårigheter.  Grafik: Jessica Anerfält/Svenska Logopedförbundet Informationen är hämtad från Swallowing Disorder Foundation: Hos ungdomar med sväljsvårigheter är det vanligt att svårigheterna funnits redan tidigare i barndomen, till exempel som ett delsymptom vid cerebral pares eller andra funktionsnedsättningar…
Läs mer...

Senaste nytt från Speechbite

Som vanligt många intresseväckande titlar i nyhetsbrevet från Speechbite! Direktlänkar till Open access-artiklar kommer här och det finns förstås många fler artiklar att ta del av för dig som har tillgång till universitetsbibliotek eller liknande. Roches CA, Balachandran I, Ascenso EM, Tripodis Y, Kiran S (2015). Effectiveness of an impairment-based…
Läs mer...

Speechbite mars 2016

Flera olika teman tas upp i mars månads nyhetsbrev från Speechbite, det är både afasi, dysartri, ätsvårigheter hos barn och tidig språklig intervention. Månadens open access-artiklar: Kwon YG, Do KH et al (2015). Effect of Repetitive Transcranial Magnetic Stimulation on Patients With Dysarthria After Subacute Stroke de Azevedo LL, de…
Läs mer...