Tag archives for student

Fackligt

Nationellt utbildningsmöte i Uppsala

Det nationella utbildningsmötet hölls i år i Uppsala 18-19 oktober. Närvarande var representanter från samtliga utbildningsorter, studentrepresentanter och Svenska logopedförbundet. Det hölls en paneldebatt kring temat "Vart är vi på väg?" där det diskuterades bland annat digitalisering både inom utbildningarna och i kliniskt arbete, evidensbaserade behandlingsmetoder och personcentrerad vård. På…
Läs mer...

Debattinlägg om vikten av tvärprofessionellt studentsamarbete

Representanter för åtta utbildningar inom hälso- och sjukvård, där ibland Axel Bergström från SLOSS styrelse, argumenterar i ett debattinlägg i Dagens medicin om vikten av interprofessionellt lärande som ett led i att höja kvaliteten i vården. Debattörerna menar att genomtänkta, professionsöverskridande moment i Sveriges hälso- och sjukvårdsutbildningar är ett sätt att säkra att medarbetar…
Läs mer...

Logopedstudenter hjälper nyanlända med svenskan

Linköpings universitet: under vårterminen har blivande logopeder från Linköpings universitet arbetat ideellt med språkträning för nyanlända flyktingar. Den så kallade språkverkstaden startade 2012 på Röda korsets initiativ för att erbjuda nyanlända språk- och skrivträning. Verksamheten bygger på frivilligt engagemang och det finns ett stort intresse från allmänheten att bli volontärer. När man…
Läs mer...

Vårdstudenter i norr kräver bättre villkor

Sveriges Radio:  Umeå medicinska studentkår har uppvaktat landstingen i norra regionen angående villkoren för studenter inom omvårdnad och rehabilitering: exempelvis sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, logopeder och arbetsterapeuter. – Jag tror landstingen måste börja se utbildning som ett mål i sig, i rekryteringssyfte, säger Alexander Siotis, ordförande för Umeå medicinska studentkår. Siotis anser att landstingen ska utforma ett gemensamt…
Läs mer...

Finsk logopedstudent håller afasikurser

Yle Nyheter: Emilia Wilén studerar till logoped vid Åbo Akademi och håller kurser för personer med afasi. I Finland är logopedutbildningen femårig och det är endast vid Åbo Akademi som utbildningen ges på svenska (om jag är rätt underrättad). I Norrköping leder logopedstudenter studiecirklar för personer med afasi. Finns det fler…
Läs mer...
Fackligt

Logopedstudent adjungerad i SRATs förbundsstyrelse

Vid förbundsstyrelsens decembersammanträde beslutades att adjungera logopedstudenten Malin Påhls som studentrepresentant i förbundsstyrelsen från 2016. Malin Påhls är också vice ordförande i Saco studentråd. - Jag är väldigt nöjd och glad över att SRATs förbundsstyrelse nu också får studentrepresentation, säger SRATs förbundsordförande Anitha Wijkström. Det har vi saknat. Läs mer…
Läs mer...

Språk- och fiskelycka?

Folkbladet skriver om studiecirkel för personer med afasi, ledd av logopedstudenter. En av dem, Emelie Grängfors berättar att hon studerar hur man kan hjälpa människor att förbättra sin förmåga att tala, men att hon inte kan lära sig allt i böcker. – Det är därför jag deltar i den här studiecirkeln.…
Läs mer...