Tag archives for Umeå

Goda nyheter från Umeå!

Umeå Kommun:  Kompetenscentrum för språk och kommunikation vid Umeå kommun utvecklar sin verksamhet. Via en resursförstärkning (logoped 50 procent) ska verksamheten erbjuda ett likvärdigt stöd för alla förskolebarn i språklig sårbarhet. – Kompetenscentrum får med resursen möjlighet att höja kompetensen för specialpedagoger och förskolechefer för att utveckla den kommunikativa lärmiljön på…
Läs mer...
Logopedi

Senaste nytt från Umeå

Västerbottens Folkblad:  Orsaken till att barn med språkliga svårigheter inte får samma insatser som tidigare är att logopedmottagningen i Umeå har tvingats minska resurserna med två tjänster. - Det finns en frustration och en uppgivenhet bland personalen, säger logoped Malin Bergman Papworth. Nybesök och ett första behandlingstillfälle prioriteras, detta för…
Läs mer...

Färsk avhandling om sväljningssvårigheter vid Parkinson

: Ungefär fyra av fem patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av sväljsvårigheter/dysfagi. Djup hjärnstimulering är en behandlingsmetod som kan lindra rörelsesvårigheterna vid Parkinson, men har ingen påverkan på sväljningsfunktionen. Detta enligt en avhandling av logoped Stina Sundstedt vid Institutionen för klinisk vetenskap, Enheten för öron-, näs- och halssjukdomar, Umeå universitet. Sundstedt…
Läs mer...

Uppdatering: ansträngd situation i Umeå

Västerbottenkuriren: Bristen på personal gör att logopedmottagningen i Umeå inte kan ta emot barn med talsvårigheter. Artikeln är tyvärr låst, men tack vare bistånd från en läsare kan vi informera om det som står i tidningen. Föräldrar som har kontaktat logopedmottagningen i Umeå för att boka tider har fått besked om…
Läs mer...

Indragen logopedtjänst på språkförskola i Umeå

Uppdatering: Förra veckan rapporterade Västerbottenskuriren (tyvärr är artikeln bakom betalvägg) att landstinget med kort varsel beslutat att dra tillbaka logopedtjänsten till språkförskolan Språkstegen i Umeå, vilket även innebar att förskolan har förlorat en heltidstjänst.  Språkstegen. Föräldrarna har slagit larm om att förskolan inte längre har förutsättningar att leva upp till sina…
Läs mer...