Mer om NPF för blivande specialpedagoger och speciallärare

image

100 deltagare på plats och via videolänk.

Föreläsare i Umeå är Maria Levlin och Ketty Holmström. Båda logopeder och disputerade med lång erfarenhet av skolbarn med språkliga svårigheter samt flerspråkighet. Deltagare är alla professioner som arbetar med denna grupp.