Tag archives for Västerbotten

Goda nyheter från Umeå!

Umeå Kommun:  Kompetenscentrum för språk och kommunikation vid Umeå kommun utvecklar sin verksamhet. Via en resursförstärkning (logoped 50 procent) ska verksamheten erbjuda ett likvärdigt stöd för alla förskolebarn i språklig sårbarhet. – Kompetenscentrum får med resursen möjlighet att höja kompetensen för specialpedagoger och förskolechefer för att utveckla den kommunikativa lärmiljön på…
Läs mer...
Logopedi

Senaste nytt från Umeå

Västerbottens Folkblad:  Orsaken till att barn med språkliga svårigheter inte får samma insatser som tidigare är att logopedmottagningen i Umeå har tvingats minska resurserna med två tjänster. - Det finns en frustration och en uppgivenhet bland personalen, säger logoped Malin Bergman Papworth. Nybesök och ett första behandlingstillfälle prioriteras, detta för…
Läs mer...

Uppdatering: ansträngd situation i Umeå

Västerbottenkuriren: Bristen på personal gör att logopedmottagningen i Umeå inte kan ta emot barn med talsvårigheter. Artikeln är tyvärr låst, men tack vare bistånd från en läsare kan vi informera om det som står i tidningen. Föräldrar som har kontaktat logopedmottagningen i Umeå för att boka tider har fått besked om…
Läs mer...
Fackligt

Lokalfacklig utveckling inom Svenska Logopedförbundet

Svenska Logopedförbundets lokala organisation fortsätter att expandera. I maj 2016 startade Slof Skåne,därefter bildades Slof Kronoberg i september och nyligen har även Slof Jämtland/Härjedalen formerats. Lokalföreningarna är ovärderliga när det gäller omvärldsbevakning och opinionsbildning på hemmaplan och utgör dessutom en plattform för kollegial och facklig samverkan oavsett var logopederna har sin anställning.…
Läs mer...
Logopedi

Böcker på recept

Konceptet "bok på recept" förekommer på flera håll i landet, senast rapporterade P4 Sörmland om ett samarbete mellan barnavårdscentraler, logopeder och bibliotekarier. – Barn kommer hit med ett utskrivet bokrecept och det är ett recept ungefär som på apoteket. Man kan använda samma recept igen och komma tillbaka flera gånger, berättar barnbibliotekarie…
Läs mer...

Svenska Logopedförbundet nära dig

När Slof gick med i SRAT 1 januari 2015 öppnades möjligheten att starta lokala grenar av Svenska Logopedförbundet. I dagsläget finns lokalföreningar i Västerbotten, Stockholm, Örebro, Gotland och Skåne. Vi hoppas förstås att logopeder i allt fler län/regioner ska ta chansen och bilda lokalföreningar. Potentialen för att påverka lokala beslutsfattare för att…
Läs mer...

Strokepatienter nöjdare vid tidigarelagd utskrivning och hemrehabilitering

Personer som fått tidigarelagd koordinerad utskrivning från sjukhus och fortsatt rehabilitering i hemmiljö efter stroke var mer nöjda med sin rehabilitering efter utskrivning. Patienterna var även mer självständiga i aktiviteter i dagliga livet och mindre nedstämda eller deprimerade jämfört med personer som inte fått den möjligheten. Det visar en avhandling…
Läs mer...
Logopedi

Språkgrupper för personer med afasi och nysvenskar

Så ska det låta är ett treårigt projekt med ekonomiskt stöd från Allmänna arvsfonden med praktiskt stöd av Studieförbundet Vuxenskolan och Afasiföreningen som driver språkgrupper för personer med afasi och nysvenskar i Västerbotten. Just nu utbildar initiativtagarna Rigmor och Lars-Gunnar ytterligare personer som kan hålla språkgrupper i andra län. Närmast på tur…
Läs mer...

Robertsfors – kommunlogopedtätast i Sverige?

Västerbottenskuriren skriver idag om den unika satsning på logopeder som gjorts i Robertsfors kommun. Denna västerbottniska kustkommun med ca 7000 invånare har nämligen tre logopeder som arbetar mot barnomsorg och skola. (Artikeln är tyvärr inte delningsbar) – Det är inte så att behovet är större här än någon annanstans, utan att…
Läs mer...
12