Svårt att få dyslexiutredning i Västmanland

Sveriges Radio P4 Västmanland har tidigare rapporterat om Västerås kommuns kartläggning av hur många barn som ha en språkstörning. Nu har Västerås fått statliga medel för att kunna jobba med frågan. Man har i viss mån redan börjat utbilda personal på skolor, men man undersöker också hur man kan ta det hela ett steg längre. I satsningen ingår bland annat en projektanställd logoped. 

– Det vi funderar på mer är ett kompetenscentra, som skulle kunna jobba ut lite mer ambulerande ut mot skolor och på så sätt stötta elever i behov men även personal, säger Teddy Söderberg, verksamhetschef inom Västerås kommunala grundskolor.