Välkommen!

Logopedforum är ett socialt nätverk för professionellt samarbete mellan logopeder.

Här kan du hålla kontakt med dina logopedkollegor, ställa frågor och diskutera angelägna ämnen.

Artiklar och blogginlägg hittar du numera på logopeden.se