Archives for Övrigt

Mer om NPF för blivande specialpedagoger och speciallärare

Specialpedagogik 29 januari 2019:  Nya examensmål kring neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) infördes i specialpedagog- och speciallärarutbildningarna i höstas. Vid Umeå universitet läser specialpedagoger och speciallärare första terminen tillsammans och där har…
Continue Reading

Specialister inom logopedi – en del av samhällets snabba kunskapsutveckling

Specialistordningen för logopeder har funnits sedan 2015 och administreras och handläggs av Svenska Logopedförbundet och ett tillsatt specialistråd. Med ökad forskningsaktivitet bland Sveriges logopeder och den snabba kunskapsutvecklingen som sker…
Continue Reading