Fristående kurs om skollogopedi, Lunds universitet

Laddar Karta...

Datum/Tid
Date(s) - 19/10/2020 - 14/01/2021
12:00 f m

Plats
Lunds universitet, Avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi

Kategorier


Höstterminen 2020 anordnas den fristående 7,5-hp-kursen Språkutveckling, språkstörning och intervention i skolåldern (LOGP85) vid Lunds universitet. Kursens övergripande mål är att ge studenten fördjupade kunskaper och färdigheter att identifiera, kartlägga samt ge intervention gällande språkliga begränsningar hos en- eller flerspråkiga barn i skolåldern och därtill relaterade svårigheter med lärande. I kursen möter studenten forskare som bedriver praktiknära forskning om språkutveckling, språkstörning och intervention vid språkliga svårigheter i skolåldern.

Kursdagar i Lund blir måndag 19/10, måndag 30/11 och torsdag 14/1. Övrig undervisning sker online.

Läs mer och ansök via https://www.lu.se/lubas/i-uoh-lu-LOGP85/27301

Frågor om kursen kan ställas till olof.sandgren@med.lu.se

Olof Sandgren