Kurs selektiv mutism, Uppsala universitet

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 18/01/2021 - 06/06/2021
12:00 f m

Plats
Institutionen för neurovetenskap

Kategorier


Kursen Selektiv mutism hos barn och ungdomar – kartläggning och intervention (7,5 hp) ges på kvartsfart vid Uppsala universitet VT 2021, sista ansökningsdag är 15 oktober.

Behörighet: Legitimerad logoped, legitimerad psykolog, speciallärarexamen eller specialpedagogexamen.

I kursen ingår barns normala språkutveckling (framförallt riktat till icke-logopeder) samt en översiktlig beskrivning av mekanismerna bakom ångest och hur ångestreaktioner kan påverka barnets utveckling och inlärning  (framförallt riktat till icke-psykologer), aktuella teorier om ångestreaktioner kopplat till den verbala uttrycksförmågan som påverkar barnets emotionella utveckling, självförtroende, kommunikativa kompetens, språkutveckling och kunskapsutveckling. Därutöver ingår utrednings- och diagnostikmetodik samt behandlingsmetodik vid direkt respektive indirekt behandling grundad på den litteratur och den erfarenhet som finns samt en modell för handledningsmetodik mot förskola/skola samt vårdnadshavare.