Kursen LP6492: Logopediska insatser vid trakeostomi (Göteborgs universitet)

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 08/02/2021 - 30/04/2021
12:00 f m

Plats
Göteborg, Stockholm + Zoom

Kategorier


Trakkursen (5 hp) ges vår 2021.

Sista anmälningsdag är 1/12 – 2020. Begränsat antal kursplatser.

https://www.gu.se/neurovetenskap-fysiologi/uppdragsutbildning-inom-logopedi

Kursen är inriktad mot logopedisk bedömning och intervention hos trakeostomerade (+/- ventilatorbehandlade) patienter, med fokus på intensivvårdade patienter såväl som långvarigt ventilatorbehandlade/trakeostomerade patienter. Logopedisk bedömning och intervention med denna patientgrupp fokuserar på larynx-, farynx-, sväljningsfunktion samt röst och tal. Kursen har både en teoretisk och praktisk inriktning och syftar till att stödja deltagarna så att den kompetens som krävs för att kunna erbjuda evidensbaserad insatser och rehabilitera dessa patienter förvärvas.

Kursen är uppdelad i flera delar, varav några skall ske på distans med Zoom, och några med närvaro
på plats i både Göteborg och i Stockholm.