Nationella dysfaginätverket 2020

Karta Otillgänglig

Datum/Tid
Date(s) - 06/11/2020
9:00 f m - 12:00 e m

Kategorier


Välkommen till 4:e träffen för Nationella Dysfaginätverket via Zoom!

Detta år blir det ett kortare möte med fokus på aktuell forskning/kliniska förbättringsprojekt och arbetsgruppernas arbete. Nationella dysfaginätverket riktar sig till alla logopeder och dietister som arbetar med ät- och sväljsvårigheter. Syftet med dagen är kunskapsdelning, främja fortsatt arbete i arbetsgrupperna samt möjliggöra nätverkande mellan och inom professionerna.

PROGRAM
09.00-09.15 Välkomnande
09.15-10.15 Föredrag kring aktuell forskning och kliniska förbättringsprojekt
10.15-10.45 Bensträckare
10.45-11.45 Presentation av arbetsgrupper
11.45-12.00 Sammanfattning och planering framöver

DATUM OCH TID
Fredag den 6 november, 09.00-12.00

PLATS
Zoom (https://zoom.us/).
Länk och lösenord till mötet kommer att skickas ut till anmälda deltagare.

KOSTNAD
Dagen är kostnadsfri.

ANMÄLAN
Anmälan sker här: https://bit.ly/2FhCz3y
Observera: Sista dagen för anmälan är onsdag 30 september.

KONTAKTPERSONER
Kristin Lindén kristin.h.linden@regionostergotland.se
Patrik Kullebjörk patrik.kullebjork@skane.se

Vi sparar dina uppgifter för att kunna ge dig information från det Nationella dysfaginätverket i form av exempelvis mötesprotokoll, uppdateringar från arbetsgrupper eller andra nyheter. Uppgifterna kommer inte att användas för kommersiellt bruk. Vänligen kontakta kontaktpersonerna ovan om du inte önskar att dina uppgifter sparas.